Jak wziąć udział
w konkursie Blog Roku 2013

Zasady edycji 2013

Regulamin Konkursu Blog Roku 2013 uległ zmianie - Nagrodą Główną, oprócz czterech do tej pory wymienionych, jest również Romet Retro 7 w kolorze srebrnym, rocznik 2013. Tym samym sponsorem Gali Blog Roku 2013 jest: Firma Arkus & Romet Group, właściciel marki Romet.

Zmianie uległ również punkt G 1.5, który brzmi teraz następująco: "Udział w głosowaniu SMS możliwy jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus, T-Mobile, Play, Sferia i Cyfrowy Polsat"

Ogólne zasady Konkursu

Konkurs polega na wybraniu 14 zwycięskich blogów: Bloga Roku 2013, 2 Wyróżnień Głównych, 10 Najlepszych Blogów 2013 roku w 10 kategoriach tematycznych oraz Bloga Blogerów. Wyboru dokonacie bezpośrednio Wy sami - w głosowaniu oraz specjalne Jury, w skład którego weszły osobowości ze świata kultury i mediów.

Konkurs będzie przebiegać w czterech etapach:

1. Zgłaszanie blogów do konkursu

2. Nominowanie blogów – głosowanie SMS

3. Ocena nominowanych przez Jury oraz wybory Bloga Blogerów

4. Gala

I etap - Zgłaszanie blogów

Każdy założyciel polskojęzycznego bloga może zgłosić go do Konkursu. Szczegółowy opis jak zgłosić bloga do Konkursu znajdziesz poniżej.

II etap – Głosowanie – nominowanie blogów do oceny przez Kapitułę Konkursu

Wszystkie zgłoszone blogi przejdą do II etapu Konkursu. Będzie on polegać na głosowaniu SMS. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu – oceny przez Kapitułę Konkursu – przejdą blogi, które otrzymają największą liczbę głosów.

III etap – Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu oraz ranking blogów Brand24 - nominowanie do wyboru Bloga Blogerów

Dzięki głosowaniu w poprzednim etapie w każdej z 10 kategorii tematycznych powstanie lista 10 najwyżej ocenionych blogów. Zostaną one poddane ocenie Kapituły Konkursu.

Każdy z Jurorów jest znawcą tematu powiązanym z jedną z kategorii:

Ja i moje życie – Małgorzata Rozenek

Profesjonalne i firmowe – Jacek Kotarbiński

Moda i uroda – Dorota Soszyńska

Kulinarne – Tomasz Jakubiak

Kultura i popkultura – Novika

Polityka, publicystyka i społeczeństwo – Jarosław Kuźniar

Podróże – Patryk Świątek

Pasje i zainteresowania – Krzysztof Hołowczyc

Twórczość artystyczna – Tatiana Okupnik

Blogi nastolatków – Sebastian Rutkowski

Juror otrzyma listę 10 blogów z odpowiadającej mu kategorii tematycznej. Każdy z Jurorów, spośród blogów mu przedstawionych, wybierze 3 blogi, które nominowane będą do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów, Juror, wskaże jeden blog, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej.

Kategorie tematyczne wybraliście Wy sami zgłaszając proponowane przez siebie zestawy kategorii. Autorzy 10 zestawów, które otrzymały największą liczbę głosów, zostali zaproszeni na spotkanie z blogerami, na którym wybrano 10 kategorii tematycznych konkursu Blog Roku 2013.

Lista blogów Nominowanych przez Jurorów zostanie przedstawiona 18.02.2014 o godzinie 15:00 na stronach serwisu konkursowego http://blogroku.pl.

Blogi nominowane przez poszczególnych Jurorów zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły Konkursu. Po zapoznaniu się z nimi Jurorzy spotkają się i podejmą decyzję o wyborze najlepszego bloga i tym samym przyznają mu tytuł Bloga Roku 2013 oraz o wyborze dwóch blogów, które otrzymają Wyróżnienie Główne w Konkursie.

Równolegle z oceną blogów przez Kapitułę Konkursu trwać będzie wybór Bloga Blogerów. Blog Blogerów będzie nominowany do oceny przez Jury Bloga Blogerów spośród wszystkich blogów, które zakwalifikują się pod ocenę Kapituły Konkursu.

W wyniku badań prowadzonych przez Brand24 i Hash|fm, wyłonionych zostanie 20 blogów (po 10 z każdego rankingu) zajmujących najwyższą pozycję w rankingach, które trafią pod ocenę Jury Bloga Blogerów.

Czym jest ranking Bloga Blogerów?

10 z 20 blogów, które znajdą się w puli blogów walczących o tytuł Bloga Blogerów, zostanie wytypowanych na podstawie badań przeprowadzonych przez Brand24. Ranking ten będzie badaniem liczby publicznych wzmianek o konkretnych blogach w polskojęzycznym internecie, a konkretnie:

- analiza liczby wzmianek o blogu w polskojęzycznym Internecie;

- analiza interaktywności pod wpisami (komentarze, like’i, share’y).

Ranking dzienny, aktualizowany raz na dobę, będzie brał pod uwagę liczbę wzmianek w polskojęzycznym Internecie. Ranking końcowy, opublikowany 14 lutego na stronach konkursowych, uwzględniać będzie również analizę interaktywności.

Kolejne 10 z 20 blogów, które mają szansę zostać Blogiem Blogerów, wyłoni narzędzie analityczne serwisu Hash|fm. Zaprezentuje blogerów o największym wywołanym wśród swoich czytelników zaangażowaniu w postaci wskaźników interaktywności w kanałach społecznościowych blogerów, takich jak polubienia i komentarze wpisów na profilach w serwisie Facebook, polubienia i komentarze do zdjęć w serwisie Instagram, retwitty i oznaczenia jako ulubione wpisów w serwisie Twitter, liczba wyświetleń oraz polubienia klipów filmowych w serwisie YouTube.

Jurorami tej kategorii będą laureaci ostatniej edycji Konkursu Blog Roku 2012:

- Paulina Wnuk, zdobywczyni Nagrody Głównej Bloga Roku 2012 http://frommovietothekitchen.blogspot.com

- Maciej Mazurek, zdobywca Wyróżnienia Głównego Blog Roku 2012 http://zuchrysuje.pl

- Katarzyna Paczek i Marcin Paczek, zdobywcy Wyróżnienia Głównego Blog Roku 2012 http://paczkiwpodrozy.pl

Jury z nominowanych 20 blogów wybierze Bloga Blogerów, który otrzyma nagrodę.

Lista blogów Nominowanych przez Jurorów zostanie przedstawiona 20.02.2014 o godzinie 15:00 na stronach serwisu konkursowego http://blogroku.pl.

Ogłoszenie wyników

27.02.2013, w trakcie trwania Gali wieńczącej Konkurs, ogłosimy zdobywcę tytułu Blog Roku 2013, zdobywców tytułów Blog Roku 2013 w poszczególnych kategoriach tematycznych, Wyróżnień Głównych oraz Bloga Blogerów. Zaproszenia na uroczystość otrzymają właściciele wszystkich blogów nominowanych przez Jurorów do Nagrody Blog Roku 2013, nominowani  w poszczególnych kategoriach tematycznych oraz nominowani do Bloga Blogerów.

Jak zgłosić blog do Konkursu?

W Konkursie może wziąć udział każdy autor polskojęzycznego bloga.

Na potrzeby niniejszego Konkursu za blog uznaliśmy dziennik (lub inną periodyczną formę wypowiedzi) internetowy, który posiada łącznie następujące cechy:

- umożliwia autorowi umieszczanie datowanych wpisów wyświetlanych według ustalonej przez niego kolejności (od najnowszych do najstarszych lub odwrotnie);

- wpisy te stanowią jego zasadniczą treść i są stale dostępne na jego stronie głównej;

- wpisy muszą mieć charakter autorski i być odbiciem osobistych poglądów autora;

- jego treść jest w całości powszechnie dostępna. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ograniczenie w publicznej dostępności treści bloga, w tym w szczególności ograniczenie dostępu do całości lub części treści bloga poprzez wprowadzenie hasła dostępowego.

- posiada system archiwizowania zamieszczonych wpisów;

- nie posiada ograniczeń w użyciu liczby znaków w pojedynczej notce.

W Konkursie nie mogą brać udziału blogi, których treść ma charakter reklamowy, np. zawierające w większości kreacje reklamowe nie będące jednocześnie utworami stworzonymi przez właściciela bloga.

Z konkursu są wykluczone systemy mikroblogowe, które posiadają ograniczenia w użyciu ilości znaków w poszczególnej notce, bez względu na treść w nich publikowaną, tj. także w przypadku kiedy w danym systemie mikroblogowym publikowane są treści inne niż tekst (np. zdjęcia).

Blog może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie przez swojego założyciela. On również wybiera jedną z dziesięciu kategorii tematycznych, najbliższą treści bloga:

Ja i moje życie

Profesjonalne i firmowe

Moda i uroda

Kulinarne

Kultura i popkultura

Polityka, publicystyka i społeczeństwo

Podróże

Pasje i zainteresowania

Twórczość artystyczna

Blogi nastolatków

Zgłaszając udział w Konkursie wybierz właściwą kategorię tematyczną. To ważne, ponieważ jeśli treść Twojego bloga nie będzie jej bliska, to może on zostać wykluczony z Konkursu.

Podaj również swój aktywny adres e-mail. Jest niezbędny do potwierdzenia udziału w Konkursie.

Każde zgłoszenie udziału w Konkursie musi zostać dodatkowo potwierdzone. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas e-mail, zawierający specjalny link. Skopiuj go i opublikuj w blogu zgłoszonym do Konkursu, w taki sposób, aby link był:

- aktywny;

- stale widoczny;

- umieszczony na stronie głównej bloga;

- dostępny na blogu do końca trwania konkursu.

Do publikacji linku możesz wykorzystać ten sam sposób, którego używasz, kiedy np. chcesz polecić na stałe linki do innych stron lub blogów.

Pamiętaj! Właściwe umieszczenie linku w blogu jest konieczne do potwierdzenia udziału Twojego bloga w Konkursie!

Zadbaj o umieszczenie linku potwierdzającego w blogu w ciągu 48 godzin od terminu wysłania zgłoszenia. Jeśli nie nastąpi to w wymaganym czasie, to zgłoszenie Twojego bloga do Konkursu straci ważność.

Po opublikowaniu linku w blogu czekaj na e-mail, w którym otrzymasz potwierdzenie udziału Twojego bloga w Konkursie. Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie to 24 godziny.

Po potwierdzeniu udziału bloga w Konkursie zostanie on zaprezentowany na stronach kategorii tematycznej, do której go zgłosiłeś.

W dniu 30.01.2014 o godzinie 12:00 zakończy się etap zgłaszania blogów. Natomiast o godzinie 15:00 tego samego dnia rozpocznie się etap głosowania.

Nagrody

W tegorocznej edycji Konkursu przygotowaliśmy dla Was cenne nagrody:

Nagroda przyznawana przez Kapitułę Konkursu

Nagroda Główna: Tytuł Blog Roku 2013, voucher na wycieczkę o wartości 6500 zł brutto z oferty Grupa TRIP Spółka z o.o., voucher na wycieczkę o wartości 4000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1500 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

2 Wyróżnienia Główne: dla każdego z nich tytuł Blog Roku 2013 - Wyróżnienie Główne, voucher na wycieczkę o wartości 6 500 zł brutto z oferty Grupa TRIP Spółka z o.o., voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart o wartości 1 000 zł brutto oraz voucher na meble o wartości 1500 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

10 Nagród w kategoriach tematycznych

- Kategoria Ja i moje życie: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Ja i moje życie oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Profesjonalne i firmowe: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Profesjonalne i firmowe oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Polityka, publicystyka i społeczeństwo: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Polityka, publicystyka i społeczeństwo oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Moda i uroda: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Moda i Uroda oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Kulinarne: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Kulinarne oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Podróże: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Podróże oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Kultura i popkultura: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Kultura i popkultura oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Pasje i zainteresowania: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Pasje i zainteresowania oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Twórczość artystyczna: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Twórczość artystyczna oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

- Kategoria Blogi nastolatków: Tytuł Najlepszy blog 2013 w kategorii Blogi Nastolatków oraz voucher na wycieczkę o wartości 2000 zł brutto z oferty Biura Podróży Itaka, voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1000 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

Nagroda dla Bloga Blogerów

Tytuł Blog Blogerów 2013, voucher na wycieczkę o wartości 6500 zł brutto z oferty Grupa TRIP Spółka z o.o., voucher o wartości 1000 zł brutto na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart oraz voucher na meble o wartości 1500 zł brutto do zrealizowania na stronie internetowej sfmeble.pl.

Wszystkie nagrodzone blogi będą promowane na stronach serwisu konkursowego.

Terminarz Konkursu

09.01.2014 – 30.01.2014 - zgłaszanie blogów do konkursu

30.01.2014 – 06.02.2014 - nominowanie blogów (głosowanie SMS)

06.02.2014 – 13.02.2014 - ranking Brand 24 i Hash|fm do wyboru Bloga Blogerów

14.02.2014 wyświetlenie ostatecznego przeliczenia w/w rankingów

14.02.2014 – 20.02.2014 - Ocena blogów przez Jury BB - wybór Bloga Blogerów

18.02.2014 – ogłoszenie nominacji Jury z poszczególnych kategorii tematycznych

20.02.2014 – ogłoszenie nominacji do Bloga Blogerów

27.02.2014 – Gala

Pochwal się swoim blogiem. Zgłoś się do Konkursu. Daj się odkryć!

Sponsorzy:

Patroni medialni konkursu: