Jak wziąć udział   w konkursie Blog Roku 2012

  • 1

    Zgłoś swojego bloga, niezależnie na jakiej platformie blogujesz

  • 2

    Zachęć czytelników, aby oddali głos na Ciebie

  • 3

    Internauci i Jury zadecydują, czy Twój blog będzie Blogiem Roku

Zasady tegorocznej edycji

Po raz ósmy zapraszamy do wyboru najlepszych blogów!

Podobnie jak w latach ubiegłych, niezależnie od tego gdzie blogujesz: na blog.pl, blox.pl, blog.onet.pl, salon24.pl, blogger.com, wordpress.com, bloog.pl, blog.interia.pl, natemat.pl czy we własnej domenie - możesz zgłosić swój blog do Konkursu.

 

Aktualnie trwa trzeci etap Konkursu - ocena blogów przez Kapitułę Konkursu oraz badanie, mające na celu wybór Bloga Blogerów

W wyniku nominowania w poprzednim etapie Konkursu, do bieżącego etapu przeszły blogi, które otrzymały największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach tematycznych. W każdej kategorii powstała lista 10 takich blogów.

Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu

W skład Kapituły Konkursu wchodzą znawcy tematów powiązani z kategoriami tematycznymi. Każdy z Jurorów jest opiekunem jednej z kategorii tematycznych. I tak:

?                     Ja i moje życie - Marek Kamiński

?                     Profesjonalne i firmowe - Artur Kurasiński

?                     Lifestyle - Anna Mucha

?                     Zdrowie i kulinaria - Eliza Mórawska

?                     Literackie i kulturalne - Agata Passent

?                     Polityka i Społeczeństwo - Marcin Meller

?                     ArtBlogi - Rafał Olejniczak

?                     Moje zainteresowania i pasje - Katarzyna Zielińska

?                     Teen - Honorata Skarbek

Juror - znawca danej kategorii - otrzyma listę 10 blogów z odpowiadającej mu kategorii tematycznej, które w poprzednim etapie Konkursu otrzymały największą ilość głosów.
Każdy z Jurorów, spośród blogów przedstawionych mu, wybierze 3 blogi, które będą nominowane do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów, Juror - znawca danej kategorii, wskaże jeden blog, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej.

Lista blogów Nominowanych przez Jurorów do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych zostanie przedstawiona 14.02.2013 o godz. 15:00 na stronach serwisu Konkursowego http://blogroku.pl

Blogi Nominowane przez Jurorów, w łącznej liczbie 30, przejdą do 2 etapu oceny przez Kapitułę Konkursu, tzn. zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły. Następnie zostaną poddane ocenie na spotkaniu Kapituły. Efektem będzie wybór najlepszego bloga i przyznanie mu tytułu: Blog Roku 2012 oraz wybór dwóch blogów, które otrzymają tytuł: Blog Roku 2012 - Wyróżnienie Główne. 

Wybór bloga blogerów

Równolegle z oceną blogów przez Kapitułę Konkursu trwać będzie wybór Bloga Blogerów. W tym roku wybór Bloga Blogerów będzie bazował na badaniu, przeprowadzonym przez Partnera - Brand24. Ranking ten będzie badaniem liczby publicznych wzmianek o konkretnych blogach w polskojęzycznym Internecie, a konkretnie:

- analiza liczby wzmianek o blogu w polskojęzycznym Internecie

- analiza interaktywności pod wpisami (komentarze, like'i, share'y)

Ranking dzienny, aktualizowany raz na dobę, będzie brał pod uwagę liczbę wzmianek w polskojęzycznym Internecie. Ranking końcowy, opublikowany 14 lutego na stronach konkursowych, uwzględniać będzie również analizę interaktywności.

 

Ogólne zasady Konkursu

Konkurs polega na wybraniu 14 zwycięskich blogów: 10 Najlepszych Blogów 2012 roku w 10 kategoriach tematycznych, Bloga Blogerów oraz Bloga Roku 2012 i 2 Wyróżnień Głównych. Wyboru dokonacie bezpośrednio Wy sami - w głosowaniu oraz specjalne Jury w skład którego weszły osobowości ze świata kultury i mediów.

Konkurs będzie przebiegać w czterech etapach:

1.                  Zgłaszanie blogów do konkursu

2.                  Nominowanie blogów - głosowanie SMS

3.                  Ocena nominowanych przez Jury oraz wybory Bloga Blogerów

4.                  Gala

I etap - Zgłaszanie blogów

Każdy założyciel polskojęzycznego bloga może zgłosić go do Konkursu. Szczegółowy opis jak zgłosić bloga do Konkursu znajdziesz poniżej.

II etap - Głosowanie - nominowanie blogów do oceny przez Kapitułę Konkursu

Wszystkie zgłoszone blogi przejdą do II etapu Konkursu. Będzie on polegać na głosowaniu SMS. W jego efekcie do kolejnego etapu Konkursu - oceny przez Kapitułę Konkursu - przejdą blogi, które otrzymają największą liczbę głosów.

III etap - Ocena blogów przez Kapitułę Konkursu oraz ranking blogów Brand24 - nominowanie do wybóru Bloga Blogerów

Dzięki głosowaniu w poprzednim etapie w każdej z 10 kategorii tematycznych powstanie lista 10 najwyżej ocenionych blogów. Zostaną one poddane ocenie Kapituły Konkursu.

Każdy z Jurorów jest znawcą tematu powiązanym z jedną z kategorii

?                     Ja i moje życie - Marek Kamiński

?                     Profesjonalne i firmowe - Artur Kurasiński

?                     Lifestyle - Anna Mucha

?                     Zdrowie i kulinaria - Eliza Mórawska

?                     Literackie i kulturalne - Agata Passent

?                     Polityka i Społeczeństwo - Marcin Meller

?                     ArtBlogi - Rafał Olejniczak

?                     Moje zainteresowania i pasje - Katarzyna Zielińska

?                     Teen - Honorata Skarbek

Juror - znawca danej kategorii - otrzyma listę 10 blogów z odpowiadającej mu kategorii tematycznej. Każdy z Jurorów, spośród blogów przedstawionych mu, wybierze 3 blogi, które nominowane będą do Nagrody Głównej i Wyróżnień Głównych.

Spośród 3 wytypowanych przez siebie blogów, Juror - znawca danej kategorii, wskaże jeden blog, który stanie się zwycięzcą w danej kategorii tematycznej.

Lista blogów Nominowanych przez Jurorów zostanie przedstawiona 14.02.2013 o godzinie 15:00 na stronach serwisu Konkursowego http://blogroku.pl.

Blogi nominowane przez poszczególnych Jurorów zostaną przedstawione wszystkim członkom Kapituły Konkursu. Po zapoznaniu się z nimi Jurorzy spotkają się i w bezpośredniej dyskusji podejmą decyzję o wyborze najlepszego bloga i tym samym przyznają mu tytuł Blog Roku 2012 oraz o wyborze dwóch blogów, które otrzymają tytuł Blog Roku 2012 - Wyróżnienie Główne.

Równolegle z oceną blogów przez Kapitułę Konkursu trwać będzie wybór Bloga Blogerów. Blog Blogerów będzie nominowany do oceny przez jury Bloga Blogerów spośród wszystkich blogów które zakwalifikują się pod ocenę Kapituły Konkursu.

W wyniku badań prowadzonych przez Brand24, wyłonionych zostanie 10 blogów zajmujące najwyższą pozycję w rankingu, które trafią pod ocenę Jury Bloga Blogerów.

 

Czym jest ranking Bloga Blogerów?

Ranking w kategorii Blog Blogerów powstanie na podstawie badań przeprowadzonych przez Brand24. Ranking ten będzie badaniem liczby publicznych wzmianek o konkretnych blogach w polskojęzycznym Internecie, a konkretnie:

- analiza liczby wzmianek o blogu w polskojęzycznym Internecie

- analiza interaktywności pod wpisami (komentarze, like'i, share'y)

Ranking dzienny, aktualizowany raz na dobę, będzie brał pod uwagę liczbę wzmianek w polskojęzycznym Internecie. Ranking końcowy, opublikowany 14 lutego na stronach konkursowych, uwzględniać będzie również analizę interaktywności.

 

Jurorami tej kategorii będą laureaci ostatniej edycji Konkursu Blog Roku 2011:

?                     Patryk Świątek i Bartłomiej Szaro, zdobywcy nagrody głównej Bloga Roku 2011 http://paragonzpodrozy.pl

?                     Agnieszka Kaluga, zdobywczyni wyróżnienia głównego Blog Roku 2011 http://zorkownia.blogspot.com

?                     Grzegorz sikora, zdobywca wyróżnienia głównego Blog Roku 2011 http://piktografiki.com

Jury z nominowanych blogów wybierze Bloga Blogerów, który otrzyma nagrodę.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi w dwóch etapach:

25.02.2013 o godzinie 15:00 w serwisie http://blogroku.pl, ogłosimy zdobywcę tytułu Blog Blogerów 2012.

28.02.2013, w trakcie trwania uroczystości wieńczącej Konkurs, ogłosimy zdobywcę tytułu Blog Roku 2012, zdobywców tytułów Blog Roku 2012 w poszczególnych kategoriach tematycznych oraz Wyróżnień Głównych. Zaproszenia na nią otrzymają właściciele wszystkich blogów Nominowanych przez Jurorów do Nagrody Blog Roku 2012, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach tematycznych oraz laureat Bloga Blogerów.

Jak zgłosić blog do Konkursu?

W Konkursie może wziąć udział każdy autor polskojęzycznego bloga.

Na potrzeby niniejszego Konkursu za blog uznaliśmy dziennik (lub inną periodyczną formę wypowiedzi) internetowy, który posiada łącznie następujące cechy:

?                     umożliwia autorowi umieszczanie datowanych wpisów, wyświetlanych według ustalonej przez niego kolejności (od najnowszych do najstarszych lub odwrotnie)

?                     wpisy te stanowią jego zasadniczą treść i są stale dostępne na jego stronie głównej;

?                     wpisy muszą mieć charakter autorski i być odbiciem osobistych poglądów autora.

?                     jego treść jest w całości powszechnie dostępna. Nie jest dopuszczalne jakiekolwiek ograniczenie w publicznej dostępności treści bloga, w tym w szczególności ograniczenie dostępu do całości lub części treści bloga poprzez wprowadzenie hasła dostępowego.

?                     posiada system archiwizowania zamieszczonych wpisów.

?                     nie posiada ograniczeń w użyciu ilości znaków w pojedynczej notce

W Konkursie nie mogą brać udziału blogi, których treść ma charakter reklamowy, np. zawierające w większości kreacje reklamowe nie będące jednocześnie utworami stworzonymi przez właściciela bloga.

Z konkursu są wykluczone systemy mikroblogowe, które posiadają ograniczenia w użyciu ilości znaków w poszczególnej notce, bez względu na treść w nich publikowaną, tj. także w przypadku kiedy w danym systemie mikroblogowym publikowane są treści inne niż tekst (np. zdjęcia).

Blog może zostać zgłoszony do Konkursu wyłącznie przez swojego założyciela. On również wybiera jedną z dziesięciu kategorii tematycznych, najbliższą treści bloga:

Ja i moje życie

Lifestyle

Zdrowie i kulinaria

Profesjonalne i firmowe

Polityka i Społeczeństwo

Literackie i kulturalne

Foto, video, komiks

Moje zainteresowania i pasje

Vlogi

Teen

Zgłaszając udział w Konkursie wybierz właściwą kategorię tematyczną. To ważne. Jeżeli treść Twojego bloga nie będzie jej bliska, to może zostać on wykluczony z Konkursu.

Podaj również swój aktywny adres e-mail. Jest niezbędny do potwierdzenia udziału w Konkursie.

Każde zgłoszenie udziału w konkursie musi zostać dodatkowo potwierdzone. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas e-mail, zawierający specjalny link. Skopiuj go i opublikuj w blogu zgłoszonym do konkursu, w taki sposób, aby link był:

?                     aktywny

?                     stale widoczny

?                     umieszczony na stronie głównej bloga

?                     dostępny w blogu do końca trwania konkursu

Do publikacji linku możesz wykorzystać ten sam sposób, którego używasz, kiedy, np. chcesz polecić na stałe linki do innych stron lub blogów.

Pamiętaj! Właściwe umieszczenie linku w blogu jest konieczne do potwierdzenia udziału twojego bloga w Konkursie!

Zadbaj o umieszczenie linku potwierdzającego w blogu w ciągu 48 godzin od terminu wysłania zgłoszenia. Jeśli nie nastąpi to w wymaganym czasie, to zgłoszenie twojego bloga do Konkursu straci ważność.

Po opublikowaniu linku w blogu czekaj na e-mail, w którym otrzymasz potwierdzenie udziału twojego bloga w Konkursie. Maksymalny czas oczekiwania na potwierdzenie to 24 godziny.

Po potwierdzeniu udziału bloga w Konkursie zostanie on zaprezentowany na stronach kategorii tematycznej, do której go zgłosiłeś.

W dniu 24.01.2013 o godzinie 12:00 zakończy się etap zgłaszania blogów. Natomiast o godzinie 15:00 rozpocznie się etap głosowania.

Wszystkie poprawnie zgłoszone Blogi, niezależnie od ich formy, obejmujące swą tematyką kwestie związane z urodą kwalifikują się do udziału w kategorii specjalnej Uroda w której nagrodą główną, ufundowaną przez NIVEA, jest roczny zapas kosmetyków o wartości 2,5 tys złotych. Jurorem tej kategorii jest dr n. med. Magdalena Łuczkowska.

Nagrody

W tegorocznej edycji Konkursu przygotowaliśmy dla Was cenne nagrody:

Nagroda przyznawana przez Kapitułę Konkursu

?                     Nagroda Główna: Tytuł Blog Roku 2012 oraz 2 vouchery na Podróż marzeń o wartości 6 500 zł oraz 4 000 zł, Skuter Romet Retro 7 o wartości 4 000 zł oraz voucher na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart o wartości 1 000 zł brutto

?                     2 Wyróżnienia Główne: dla każdego z nich tytuł Blog Roku 2012 - Wyróżnienie Główne oraz voucher na wycieczkę o wartości 6 500 zł, voucher na biżuterię do wykorzystania w salonach Apart o wartości 1 000 zł.

10 Nagród w kategoriach tematycznych

?                     Kategoria Ja i moje życie: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Ja i moje życie oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Profesjonalne i firmowe: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Profesjonalne i firmowe oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Polityka i Społeczeństwo: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Polityka i społeczeństwo oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Lifestyle: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Lifestyle oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Zdrowie i kulinaria: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Zdrowie i kulinaria oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Artblogi: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Artblogi oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Blogi Literackie i kulturalne: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Literackie i kulturalne oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Zainteresowania i pasje: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Zainteresowania i pasje oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Vlogi: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Vlogi oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

?                     Kategoria Teen: Tytuł Najlepszy blog 2012 w kategorii Teen oraz voucher na wycieczkę o wartości 2 000 zł, a także voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart

Nagroda dla Bloga Blogerów

?                     Tytuł Blog Blogerów 2012 oraz zegarek Versace Atelier o wartości 3 370 zł oraz voucher na biżuterię o wartości 1 000 zł brutto do zrealizowania w salonie firmy Apart.

Wszystkie nagrodzone blogi będą promowane na stronach serwisu konkursowego.

Terminarz Konkursu

03.01.2013 - 24.01.2013 - zgłaszanie blogów do konkursu

24.01.2013 - 31.01.2013 - nominowanie blogów (głosowanie SMS)

31.01.2013 - 14.02.2013 - nominowanie blogów  (ranking Brand24)  do wyboru Bloga Blogerów

14.02.2013- 21.02.2013- Ocena blogów przez Jury Bloga Blogerów oraz wybór Bloga Blogerów

14.02. 2013 - ogłoszenie nominacji Jury z poszczególnych kategorii tematycznych

25.02.2013 - wyświetlenie zwycięzcy  Bloga Blogerów

28.02.2013 - Gala

Pisz bloga i zgłoś się do Konkursu. Daj się odkryć

 Partner kategorii Blog Blogerów

Sponsorzy: